Clube de Montaña Xistra
http://xistra.org/o-clube/
Export date: Sat Dec 15 14:29:40 2018 / +0000 GMT

O Club


cabecera-WP


O Clube de Montaña XISTRA é unha entidade deportiva federada se ánimo de lucro que desenvolve a súas actividades dentro da montaña segundo as especialidades recollidas pola Federación Galega de Montañismo.


Estatutos do Club: Estatutos Xistra 1

Transparencia e bo goberno


Membros da Xunta Directiva (dende abr.2016)
[en funcións por proceso electoral]:

(cargos voluntarios sen retribución)


NOME CARGO
Xosé Henrique Freixeiro Cameselle Presidente
Begoña Landesa Secretaria
Henar de Diego Tesoureira
María Luísa Martínez Vicepresidenta
Raúl Leirós Director Técnico
Vogal Actividades de Montaña
Cándido Costas Vogal Actividades Infantís e Xuvenís
Antonio Paredes Vogal Barrancos
Eduardo Barrosa Vogal Marchas e Campamentos
Angel González Vogal Carreiras por Montaña
Felipe Martínez Vogal Esquí de Montaña
J.Carlos Senovilla Vogal
José Miguel Merino Vogal


Persoal asalariado do Club:
(Non existe persoal asalariado no Clube de Montaña Xistra)

Subvencións oficiais de Administracións Públicas recibidas para competicións e actividades nos últimos anos:

Ano Entidade Pública Importes
2018 Concello de Vigo 1.059'83€
2018 Deputación Provincial de Pontevedra 1.014'60€
2018 Xunta de Galicia (corresponde a 2017) 1.317'41€
2017 Concello de Vigo 1.467'98€
2017 Concello de Vigo - Igualdade 268'01€
2017 Deputación Provincial de Pontevedra 1.374'00€
2017 Xunta de Galicia (corresponde a 2016) 768'82€
2016 Concello de Vigo 976'89€
2016 Deputación Provincial de Pontevedra 1.168'00€
2016 Xunta de Galicia (corresponde a 2015) 1.106'28€
2015 Deputación Provincial de Pontevedra 883'00€
2015 Concello de Vigo 792'51€
2015 Xunta de Galicia (corresponde a 2014) 807'90€
2014 Concello de Vigo 600'00€
2014 Deputación Provincial de Pontevedra 901'00€
2014 Xunta de Galicia (corresponde a 2013) 1.052'05€
2013 Concello de Vigo 600'00€
2013 Deputación Provincial de Pontevedra 883'00€
2013 Xunta de Galicia (corresponde a 2012) 780'05€
2012 Deputación Provincial de Pontevedra 765'00€

Número de socios nos últimos anos:
Ano Número de socios federados
2018 (provisional) 102
2017 131
2016 119
2015 160
2014 117
2013 101
2012 61
2011 39

Últimas Circulares e Actas:

Convocatoria de Eleccións Xistra 2018 2
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2018 3
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2018 4
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2017 5
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2017
6
Acta Cambio de Xunta Directiva - 18/04/2016 7
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2016 8
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2016 9
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2015 10
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2015 11

Premios do Club:
O club ten recibido os seguintes premios oficiais:  • Mellor Club de Montaña FGM 2017 (Recibido en 2018)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2016 (Recibido en 2017)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2015 (Recibido en 2016)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2014 (Recibido en 2015)

 • Mellor Club de Montaña FGM 2012 (Recibido en 2013)


Manifesto pola igualdade no deporte
O Clube de Montaña Xistra desenvolverá actuacións encamiñadas a:


 • Incluír nas políticas de xestión da entidade o principio democrático de igualdade de xénero, garantindo unha participación en que mulleres e homes desempeñen a súas funciones en igualdade de condicións.


 • Fomentar as relacións igualitarias nun ambiente de colaboración e participación entre ambos os sexos, promovendo, nunha convivencia plural, a concordancia de xénero, buscando a equidade e respectando as diferenzas.


 • Difundir o emprego de linguaxe non sexista nin discriminatoria no seo das relacións entre as persoas vinculadas á entidade.


 • Garantir o acceso en termos de igualdade e non discriminación ós colectivos directamente implicados na nosa actividade deportiva (adestradores/as, deportistas, etc.).


 • Substituír a violencia polo diálogo na resolución de conflitos entre nenos e nenas.


 • Promover a educación de nenos e nenas a través da práctica de actividade física e o deporte como base para acadar un desenvolvemento social baseado na igualdade.


 • Garantir o principio de igualdade de oportunidades para permitir ás mulleres acadar o seu potencial de actuación deportiva e tendo en conta as necesidades específicas deste colectivo.


Links:
 1. http://xistra.org/wp-content/uploads/EstatutosXist ra14.pdf
 2. http://xistra.org/wp-content/uploads/20181116-CONV OCATORIA-ELECCIONS-XISTRA.pdf
 3. http://xistra.org/wp-content/uploads/20180209-ACTA -ASEMBLEA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2018.pdf
 4. http://xistra.org/wp-content/uploads/20180202-CIRC ULAR-ASEMBLEAS-XISTRA.pdf
 5. http://xistra.org/wp-content/uploads/20170317-ACTA -ASEMBLEA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2017.pdf
 6. http://xistra.org/wp-content/uploads/20170301-CIRC ULAR-ASEMBLEAS-XISTRA.pdf
 7. http://xistra.org/wp-content/uploads/20160418-ACTA -XUNTA-DIRECTIVA-XISTRA.pdf
 8. http://xistra.org/wp-content/uploads/20160122-ACTA -XUNTA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2016.pdf
 9. http://xistra.org/wp-content/uploads/20151229-CIRC ULAR-ASEMBLEAS-XISTRA.pdf
 10. http://xistra.org/wp-content/uploads/20150313-ACTA -XUNTA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2015.pdf
 11. http://xistra.org/wp-content/uploads/20150219-CIRC ULAR-ASEMBLEA-XISTRA.pdf
Post date: 2014-04-21 12:16:48
Post date GMT: 2014-04-21 11:16:48

Post modified date: 2018-11-26 15:50:09
Post modified date GMT: 2018-11-26 13:50:09

Export date: Sat Dec 15 14:29:40 2018 / +0000 GMT
This page was exported from Clube de Montaña Xistra [ http://xistra.org ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com