This page was exported from Clube de Montaña Xistra [ http://xistra.org ]
Export date: Sun Dec 16 11:12:49 2018 / +0000 GMT

Subvencións e AxudasSubvencións:

Os importes de subvención do ano próximo estarán en función a un reparto por participación en actividades do presente ano.

Asígnase un importe para reparto durante o ano presente de aproximadamente 1.500€ mediante concurrencia competitiva entre tódolos socios. O sistema de puntuación será o mesmo que o establecido pola FGM.

No reparto entran tódolos socios que teñan 3 puntos ou máis do baremo da FGM.

Se no reparto proporcional a cantidade asignada a un socio non alcanza os 5€, estes importes se sumarían ó socio con maior puntuación.

 

Para os maiores de 65 anos, poderá existir unha subvención por idade. Estará en función das axudas que dea a Federación Galega para este colectivo.
Os maiores de 65 anos poderán compatibilizar a subvención por idade e por participación. (Subvención extinguida dende a Federación)

Sistema de puntuación do baremo da FGM (Baremo en vías de extinción a causa das presións na Asemblea da FGM por deportistas e clubs alleos a Xistra):

  1. As actividades do calendario FGM (marchas, cursos, etc.) xeran 1 punto por participación.
  2. As actividades de carácter estatal do calendario da FEDME, recoñecidas pola FGM, xeran 2 puntos por participación.
  3. As actividades do calendario FGM de carácter internacional, xeran 3 puntos por participación.
  4. As marchas de 50 quilómetros, xeran 1 punto por marcha, sempre e cando o participante consega o diploma acreditativo de finalización da marcha.

 

 


Post date: 2013-05-09 12:07:19
Post date GMT: 2013-05-09 10:07:19
Post modified date: 2017-12-22 15:09:34
Post modified date GMT: 2017-12-22 13:09:34

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com