This page was exported from Clube de Montaña Xistra [ http://xistra.org ]
Export date: Tue May 21 1:20:19 2019 / +0000 GMT

Faite Socio!Para ser socio de Xistra tes que solicitar a túa alta (pasos):

Documentos de alta socios:

ATENCIÓN: Tódalas solicitudes de inscrición no club son supervisadas pola Xunta Directiva. Poderá denegarse a inscrición daquelas persoas ás que os membros da Xunta Directiva (vo visto e prace do Presidente) consideren, de forma razoada e obxectiva, inadecuadas ou que teñan realizado actividades contrarias os Estatutos sociais do noso club. Así mesmo poderán ser expulsadas aquelas persoas que, segundo Estatutos e en Aplicación da Lei do Deporte, sexan sancionadas desta forma.

Documentos de renovación anual de socios:


 VANTAXES DA LICENZA

ATENCIÓN: Licenzas válidas por ano natural. Tódalas licenzas caducan o 31 de decembro.

DESCONTOS EN:

 

 


Post date: 2018-01-01 01:00:25
Post date GMT: 2017-12-31 23:00:25
Post modified date: 2017-12-26 10:53:30
Post modified date GMT: 2017-12-26 08:53:30

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com