This page was exported from Clube de Montaña Xistra [ http://xistra.org ]
Export date: Tue May 21 1:04:53 2019 / +0000 GMT

Faite Socio!


Para ser socio de Xistra tes que solicitar a túa alta (pasos): • Solicitar a túa alta e agardar á súa aceptación polo club (precisas o aval de 2 socios).

 • Obter a licenza federativa FGM/FEDME con XISTRA

 • Pagar a cota anual de 10 €


Documentos de alta socios:

ATENCIÓN: Tódalas solicitudes de inscrición no club son supervisadas pola Xunta Directiva. Poderá denegarse a inscrición daquelas persoas ás que os membros da Xunta Directiva (vo visto e prace do Presidente) consideren, de forma razoada e obxectiva, inadecuadas ou que teñan realizado actividades contrarias os Estatutos sociais do noso club. Así mesmo poderán ser expulsadas aquelas persoas que, segundo Estatutos e en Aplicación da Lei do Deporte, sexan sancionadas desta forma.

Documentos de renovación anual de socios:

 VANTAXES DA LICENZA • Seguro deportivo

 • Préstamo de material do Club (consulta o documento de préstamo do material do Club)

 • Descontos en comercios (ver: fgmontanismo.es/vantaxes)

 • Participar con preferencia nas actividades federativas

 • Gran variedade de actividades federativas, do club e cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM)

 • Axudas económicas nalgunhas actividades federativas de ámbito galego, estatal e internacional

 • Prezos reducidos nos refuxios galegos

 • Participar en actividades divulgativas

 • Tódalas vantaxes de pertencer á Federación Española FEDME: www.ventajasfedme.es


ATENCIÓN: Licenzas válidas por ano natural. Tódalas licenzas caducan o 31 de decembro.

DESCONTOS EN:
Post date: 2018-01-01 01:00:25
Post date GMT: 2017-12-31 23:00:25
Post modified date: 2017-12-26 10:53:30
Post modified date GMT: 2017-12-26 08:53:30
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com