Memorias do Club 2011

Vídeo «EXPEDICIÓN GALICIA – DENALI 2011»


Memoria Ascensión DENALI

Descargar en pdf aquí 

This movie requires Flash Player 9

16-23/08/2011 – Memoria Ascensión KILIMANJARO

Descargar en pdf aquí 

This movie requires Flash Player 9

6-16/07/2011 – Memoria Ascensión KAZBEK (CÁUCASO) – (X. L. Freixeiro)

This movie requires Flash Player 9

2/11/2011 – Presentación do vídeo «EXPEDICIÓN GALICIA – DENALI 2011», por Roberto López e Abel Alonso

Descargar en pdf aquí 


24-25/09/2011 – XL Campamento e Marcha Infantil-Xuvenil de Montaña

Descargar en pdf aquí 


10/07/2011 – XVII Descenso de Barrancos FGM

Descargar en pdf aquí 


11-12/06/2011 – XXIV Marcha de Vivac – A Ponte – P.Trevinca – A Ponte

Descargar en pdf aquí