Faite Socio!

Para ser socio de Xistra tes que solicitar a túa alta (pasos):

 • Solicitar a túa alta e agardar á súa aceptación polo club (precisas o aval de 2 socios).
 • Obter a licenza federativa FGM/FEDME con XISTRA
 • Pagar a cota anual de 10 €

Documentos de alta socios:

ATENCIÓN: Tódalas solicitudes de inscrición no club son supervisadas pola Xunta Directiva. Poderá denegarse a inscrición daquelas persoas ás que os membros da Xunta Directiva (co visto e prace do Presidente) consideren, de forma razoada e obxectiva, inadecuadas ou que teñan realizado actividades contrarias os Estatutos sociais do noso club. Así mesmo poderán ser expulsadas aquelas persoas que, segundo Estatutos e en Aplicación da Lei do Deporte, sexan sancionadas desta forma.

Documentos de renovación anual de socios:


 VANTAXES DA LICENZA

 • Seguro deportivo
 • Préstamo de material do Club (consulta o documento de préstamo do material do Club)
 • Participar con preferencia nas actividades federativas
 • Gran variedade de actividades federativas, do club e cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM)
 • Axudas económicas na tramitación dalgunhas licenzas e nalgunhas actividades federativas de ámbito galego, estatal e internacional
 • Prezos reducidos nos refuxios galegos
 • Participar en actividades divulgativas
 • Tódalas vantaxes de pertencer á Federación Española FEDME: www.ventajasfedme.es

ATENCIÓN: Licenzas válidas por ano natural. Tódalas licenzas caducan o 31 de decembro.

DESCONTOS EN: