DESCARGAS

Documento Solicitude Trámite Alta Socios Formulario Solicitude Alta Socio
Documento Renovación Socios Formulario Renovación Anual Socio
Documento para préstamo de material do clube prestamoMaterial.pdf
Modelo para redactar memorias
(recoméndase non mover as marxes)
en .doc
en open document
Coordinatógrafo coordinatografo.pdf
Parte de actividades: XistraParteAscension(pdf)

XistraParteAscension(doc)

XistraParteAscension (open)