O Club

cabecera-WP

O Clube de Montaña XISTRA é unha entidade deportiva federada se ánimo de lucro que desenvolve a súas actividades dentro da montaña segundo as especialidades recollidas pola Federación Galega de Montañismo.

Estatutos do Club: Estatutos Xistra

Transparencia e bo goberno

Membros da Xunta Directiva (dende dec.2018):
(cargos voluntarios sen retribución)

NOME CARGO
Xosé Henrique Freixeiro Cameselle Presidente
Begoña Landesa Secretaria
Henar de Diego Tesoureira
María Luísa Martínez Vicepresidenta
Raúl Leirós Director Técnico
Vogal Actividades de Montaña
Vogal Actividades Infantís e Xuvenís
Antonio Paredes Vogal Barrancos
Vogal Marchas e Campamentos
Angel González Vogal Carreiras por Montaña
Vogal Esquí de Montaña
J.Carlos Senovilla Vogal
José Miguel Merino Vogal

Persoal asalariado do Club:
(Non existe persoal asalariado no Clube de Montaña Xistra)

Subvencións oficiais de Administracións Públicas recibidas para competicións e actividades nos últimos anos:

Ano Entidade Pública Importes
2021 Xunta de Galicia (corresponde a 2020) 1.013’05€
2020 Concello de Vigo 1.086’96€
2020 Deputación Provincial de Pontevedra 1.085’49€
2020 Xunta de Galicia (corresponde a 2019) 923’27€
2019 Deputación Provincial de Pontevedra 1.044’99€
2019 Concello de Vigo 1.829’19€
2019 Xunta de Galicia (axuda material) 952’62 €
2019 Xunta de Galicia (corresponde a 2018) 1.071’59 €
2018 Concello de Vigo 1.059’83€
2018 Deputación Provincial de Pontevedra 1.014’60€
2018 Xunta de Galicia (corresponde a 2017) 1.317’41€
2017 Concello de Vigo 1.467’98€
2017 Concello de Vigo – Igualdade 268’01€
2017 Deputación Provincial de Pontevedra 1.374’00€
2017 Xunta de Galicia (corresponde a 2016) 768’82€
2016 Concello de Vigo 976’89€
2016 Deputación Provincial de Pontevedra 1.168’00€
2016 Xunta de Galicia (corresponde a 2015) 1.106’28€
2015 Deputación Provincial de Pontevedra 883’00€
2015 Concello de Vigo 792’51€
2015 Xunta de Galicia (corresponde a 2014) 807’90€

Número de socios nos últimos anos:

Ano Número de socios federados
2021 (dato provisional) 86
2020 (ano Covid-19) 84
2019 96
2018 102
2017 131
2016 119
2015 160
2014 117
2013 101
2012 61
2011 39

Últimas Circulares e Actas:

Publicación excepcional – Acta de Xunta Directiva 11/12/2020 – axudas excepcionais Covid-19 e outros
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2020 – Cambio Estatutos
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2020
Convocatoria Asembleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria 2020
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2019
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2019
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2018 – Eleccións
Convocatoria de Eleccións Xistra 2018
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2018
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2018
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2017
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2017

Acta Cambio de Xunta Directiva – 18/04/2016
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2016
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2016
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2015
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2015

Premios do Club:
O club ten recibido os seguintes premios oficiais:

  • Mellor Club de Montaña FGM 2017 (Recibido en 2018)
  • Mellor Club de Montaña FGM 2016 (Recibido en 2017)
  • Mellor Club de Montaña FGM 2015 (Recibido en 2016)
  • Mellor Club de Montaña FGM 2014 (Recibido en 2015)
  • Mellor Club de Montaña FGM 2012 (Recibido en 2013)

  Manifesto pola igualdade no deporte

  O Clube de Montaña Xistra desenvolverá actuacións encamiñadas a:

  • Incluír nas políticas de xestión da entidade o principio democrático de igualdade de xénero, garantindo unha participación en que mulleres e homes desempeñen a súas funciones en igualdade de condicións.
  • Fomentar as relacións igualitarias nun ambiente de colaboración e participación entre ambos os sexos, promovendo, nunha convivencia plural, a concordancia de xénero, buscando a equidade e respectando as diferenzas.
  • Difundir o emprego de linguaxe non sexista nin discriminatoria no seo das relacións entre as persoas vinculadas á entidade.
  • Garantir o acceso en termos de igualdade e non discriminación ós colectivos directamente implicados na nosa actividade deportiva (adestradores/as, deportistas, etc.).
  • Substituír a violencia polo diálogo na resolución de conflitos entre nenos e nenas.
  • Promover a educación de nenos e nenas a través da práctica de actividade física e o deporte como base para acadar un desenvolvemento social baseado na igualdade.
  • Garantir o principio de igualdade de oportunidades para permitir ás mulleres acadar o seu potencial de actuación deportiva e tendo en conta as necesidades específicas deste colectivo.