Clube de Montaña Xistra
https://xistra.org/o-clube/
Export date: Fri Jul 10 16:48:55 2020 / +0000 GMT

O Club


cabecera-WP


O Clube de Montaña XISTRA é unha entidade deportiva federada se ánimo de lucro que desenvolve a súas actividades dentro da montaña segundo as especialidades recollidas pola Federación Galega de Montañismo.


Estatutos do Club: Estatutos Xistra 1

Transparencia e bo goberno


Membros da Xunta Directiva (dende dec.2018):
(cargos voluntarios sen retribución)


NOME CARGO
Xosé Henrique Freixeiro Cameselle Presidente
Begoña Landesa Secretaria
Henar de Diego Tesoureira
María Luísa Martínez Vicepresidenta
Raúl Leirós Director Técnico
- Vogal Actividades de Montaña
- Vogal Actividades Infantís e Xuvenís
Antonio Paredes Vogal Barrancos
- Vogal Marchas e Campamentos
Angel González Vogal Carreiras por Montaña
- Vogal Esquí de Montaña
J.Carlos Senovilla Vogal
José Miguel Merino Vogal


Persoal asalariado do Club:
(Non existe persoal asalariado no Clube de Montaña Xistra)

Subvencións oficiais de Administracións Públicas recibidas para competicións e actividades nos últimos anos:

Ano Entidade Pública Importes
2019 Deputación Provincial de Pontevedra 1.044'99€
2019 Concello de Vigo 1.829'19€
2019 Xunta de Galicia (axuda material) 952'62 €
2019 Xunta de Galicia (corresponde a 2018) 1.071'59 €
2018 Concello de Vigo 1.059'83€
2018 Deputación Provincial de Pontevedra 1.014'60€
2018 Xunta de Galicia (corresponde a 2017) 1.317'41€
2017 Concello de Vigo 1.467'98€
2017 Concello de Vigo - Igualdade 268'01€
2017 Deputación Provincial de Pontevedra 1.374'00€
2017 Xunta de Galicia (corresponde a 2016) 768'82€
2016 Concello de Vigo 976'89€
2016 Deputación Provincial de Pontevedra 1.168'00€
2016 Xunta de Galicia (corresponde a 2015) 1.106'28€
2015 Deputación Provincial de Pontevedra 883'00€
2015 Concello de Vigo 792'51€
2015 Xunta de Galicia (corresponde a 2014) 807'90€
2014 Concello de Vigo 600'00€
2014 Deputación Provincial de Pontevedra 901'00€
2014 Xunta de Galicia (corresponde a 2013) 1.052'05€
2013 Concello de Vigo 600'00€
2013 Deputación Provincial de Pontevedra 883'00€
2013 Xunta de Galicia (corresponde a 2012) 780'05€
2012 Deputación Provincial de Pontevedra 765'00€

Número de socios nos últimos anos:
Ano Número de socios federados
2020 (provisional) 80
2019 96
2018 102
2017 131
2016 119
2015 160
2014 117
2013 101
2012 61
2011 39

Últimas Circulares e Actas:

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2019 2
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2018 - Eleccións 3
Convocatoria de Eleccións Xistra 2018 4
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2018 5
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2018 6
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2017 7
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2017
8
Acta Cambio de Xunta Directiva - 18/04/2016 9
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2016 10
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2016 11
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2015 12
Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2015 13

Premios do Club:
O club ten recibido os seguintes premios oficiais:  • Mellor Club de Montaña FGM 2017 (Recibido en 2018)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2016 (Recibido en 2017)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2015 (Recibido en 2016)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2014 (Recibido en 2015)

  • Mellor Club de Montaña FGM 2012 (Recibido en 2013)


  Manifesto pola igualdade no deporte
  O Clube de Montaña Xistra desenvolverá actuacións encamiñadas a:


  • Incluír nas políticas de xestión da entidade o principio democrático de igualdade de xénero, garantindo unha participación en que mulleres e homes desempeñen a súas funciones en igualdade de condicións.


  • Fomentar as relacións igualitarias nun ambiente de colaboración e participación entre ambos os sexos, promovendo, nunha convivencia plural, a concordancia de xénero, buscando a equidade e respectando as diferenzas.


  • Difundir o emprego de linguaxe non sexista nin discriminatoria no seo das relacións entre as persoas vinculadas á entidade.


  • Garantir o acceso en termos de igualdade e non discriminación ós colectivos directamente implicados na nosa actividade deportiva (adestradores/as, deportistas, etc.).


  • Substituír a violencia polo diálogo na resolución de conflitos entre nenos e nenas.


  • Promover a educación de nenos e nenas a través da práctica de actividade física e o deporte como base para acadar un desenvolvemento social baseado na igualdade.


  • Garantir o principio de igualdade de oportunidades para permitir ás mulleres acadar o seu potencial de actuación deportiva e tendo en conta as necesidades específicas deste colectivo.Links:
 1. http://xistra.org/wp-content/uploads/EstatutosXist ra14.pdf
 2. http://xistra.org/wp-content/uploads/20190205-ASEM BLEA-E-CEA-BAILE-ANIVERSARIO-XISTRA.pdf
 3. http://xistra.org/wp-content/uploads/20181214-acta -asemblea-xeral-extraordinaria-eleccions.pdf
 4. http://xistra.org/wp-content/uploads/20181116-CONV OCATORIA-ELECCIONS-XISTRA.pdf
 5. http://xistra.org/wp-content/uploads/20180209-ACTA -ASEMBLEA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2018.pdf
 6. http://xistra.org/wp-content/uploads/20180202-CIRC ULAR-ASEMBLEAS-XISTRA.pdf
 7. http://xistra.org/wp-content/uploads/20170317-ACTA -ASEMBLEA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2017.pdf
 8. http://xistra.org/wp-content/uploads/20170301-CIRC ULAR-ASEMBLEAS-XISTRA.pdf
 9. http://xistra.org/wp-content/uploads/20160418-ACTA -XUNTA-DIRECTIVA-XISTRA.pdf
 10. http://xistra.org/wp-content/uploads/20160122-ACTA -XUNTA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2016.pdf
 11. http://xistra.org/wp-content/uploads/20151229-CIRC ULAR-ASEMBLEAS-XISTRA.pdf
 12. http://xistra.org/wp-content/uploads/20150313-ACTA -XUNTA-XERAL-ORDINARIA-XISTRA-2015.pdf
 13. http://xistra.org/wp-content/uploads/20150219-CIRC ULAR-ASEMBLEA-XISTRA.pdf
Post date: 2014-04-21 12:16:48
Post date GMT: 2014-04-21 11:16:48

Post modified date: 2020-05-29 22:05:21
Post modified date GMT: 2020-05-29 20:05:21

Export date: Fri Jul 10 16:48:55 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Clube de Montaña Xistra [ https://xistra.org ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com